Om oss

Ett helhetsgrepp på vård- och omsorgsutbildningar

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkansform på nationell, regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare inom vård- och omsorg och fackförbundet Kommunal. Den ideella föreningen VO-College startade 2008 och bildades formellt 2012 av medlemmarna Sveriges Kommuner och Regioner, Kommunal, Vårdföretagarna, Sobona och Fremia. Det övergripande syftet med samverkan är att höja kvalitén och trygga personal-och kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege Stockholmsregionen (VO-College Stockholm) certifierades 2010 och samverkar med Region Stockholm, kommunala verksamheter såväl offentliga som privata aktörer, utbildningsanordnare, fackförbundet Kommunal, Arbetsförmedlingen, akademin med flera på lokal, regional och nationell nivå. VO-College Stockholm växer ständigt med nya certifierade och samverkande parter, såväl med kommuner, kommunala och privata arbetsgivare och utbildningsanordnare (gymnasieskolor,  vuxenutbildnings- och yrkeshögskoleutbildningsanordnare).

Sedan 2020 arbetar VO-College Stockholm aktivt med att verka som regional stödstruktur inom validering, arbetsplatslärande-arbetsplatsförlagt lärande-lärande i arbete, handledarutbildning, språkstöd genom konceptet språkombud och för ökad attraktion till utbildning och arbete inom vård- och omsorg för att stärkt kvalitet i vård- och omsorgsutbildning och kompetensförsörjning i Stockholmsregionen.

Vår vision är att bli Stockholmsregionens bästa arena för samverkan mellan arbetsliv och utbildning som tryggar kvalitet, kompetens och behov inom vård och omsorg.

i samarbete med